(DN.ODESA) – Cty “Gasprom” cắt giảm khối lượng cung cấp khí đốt vào hệ thống vận chuyển khí đốt của Ucraina theo yêu cầu của cục hải quan Liên bang Nga và đòi hỏi Cty “Naftogas Ucraina” bảo đảm vận chuyển transit khí đốt một cách đều đặn vào châu Âu trong khi phải tự bù vào chỗ thiếu hụt khí bằng nguồn dự trữ của mình.

Đó là nội dung trong thông cáo của Cty cổ phần nhà nước “Gasprom”.

Theo thông cáo này, vào ngày thứ hai đã có công văn của cục hải quan Liên bang Nga gửi cho Cty “Gasprom” nói về kết quả công tác kiểm soát thủ tục hải quan đối với việc xuất khẩu khí đốt cho người tiêu dùng châu Âu.

Trong công văn này nói rằng, “việc khí đốt bị ngưng đọng lại tại Ucraina có thể làm giảm thu nhập của Cty “Gasprom” về xuất khẩu khí đốt thiên nhiên và vi phạm luật pháp của Liên bang Nga về ngoại hối”.

Cục hải quan Liên bang Nga yêu cầu Cty “Gasprom” “phải áp dụng ngay những biện pháp tối ưu hóa chế độ kỹ thuật và hướng vận chuyển khí đốt cho người tiêu dùng châu Âu, đồng thời cả những biện pháp cấp bách để quán triệt những đòi hỏi của luật pháp về hải quan và ngoại hối của Liên bang Nga”.

Cty “Gasprom” vì thế đã quyết định giảm một khối lượng khí đốt qua hệ thống vận chuyển của Ucraina xuống 65,3 triêu m3, tương đương với lượng gas đọng lại trên lãnh thổ của Ucraina từ ngày 01 đến ngày 04 tháng một năm 2009. Một bức điện với nội tương tự đã được gửi đến địa chỉ của Cty “Naftogas Ucraina”.

Trong bức điện “Gasprom kêu gọi “Naftogas Ucraina” bù đắp lượng khí tương đương lượng gas thiếu hụt bằng cách đưa thêm vào hệ thống cấp gas cho châu Âu trước ngày 06.01 bằng dự trữ của Ucraina”.

“Gasprom” đồng thời đòi “Naftogas” áp dụng ngay lập tức những biện pháp bảo đảm transit liên tục khí đốt trên lãnh thổ của Ucraina như những quy định của hiệp định đã được ký kết đang có hiệu lực từ năm 2003 cho đến năm 2013.

Trách nhiệm về những thay đổi chế độ vận chuyển gas và những hậu quả của việc suy giảm cung cấp gas cho người tiêu dùng châu Âu thuộc về Cty cổ phần nhà nước “Naftogas Ucraina”.

Hoàng Xuân Kiểm
theo UNIAN