Cty đường sứt Ukraina “Ukrzaliznytsia” đã mở bán vé cho sáu chuyến tàu nghỉ dưỡng. Tất cả các toa xe lửa được khử trùng chuyên sâu trước và sau chuyến đi.

Công ty cổ phần Ukrzaliznytsia đã mở bán vé cho sáu chuyến tàu đến các thành phố nghỉ mát của Ukraina. Điều này đã được báo cáo bởi cơ quan báo chí của công ty.

Đặc biệt, chuyến tàu số 375/376 Kharkiv – Kherson sẽ chạy khởi hành từ Kharkiv – từ ngày 5 tháng 7, từ Kherson – từ ngày 6 tháng 7.

Chuyến tàu số 86/85 Lviv – Novoalekseevka sẽ rời khỏi Lviv vào ngày 5 tháng 7, từ Novoalekseevka vào ngày 6 tháng 7. Cho đến ngày 12 tháng 9, nó sẽ chạy hàng ngày, còn sau ngày 13 tháng 9 – cách ngày.

Chuyến tàu số 88/87 Kovel – Novoalekseevka sẽ chạy từ Kovel từ ngày 7 tháng 7 hai ngày một, theo ngày theo ngày lẻ và từ Novoalekseevka – từ ngày 8 tháng 7 hai ngày miootj, theo ngày chẵn.

Chuyến tàu số 110/109 Lviv – Kherson sẽ chạy hàng ngày từ Lviv, từ ngày 3 tháng 7, từ Kherson từ ngày 4 tháng 7.

Chuyến tàu số 261/262 Kharkiv – Berdyansk sẽ chạy từ Kharkiv từ ngày 3 tháng 7 đến ngày 5 tháng 9 hai ngày một, vào những ngày lẻ, còn từ Berdyansk – từ ngày 4 tháng 7 đến ngày 6 tháng 9 vào những ngày chẵn.

Chuyến tàu số 282/281 Khmelnitsky – Genichesk sẽ chạy từ Khmelnitsky mỗi ngày từ ngày 8 tháng 7, từ Genichesk – mỗi ngày từ ngày 9 tháng 7.

Cơ quan báo chí nhớ lại rằng các đoàn tàu trải qua quá trình khử trùng chuyên sâu trước và sau chuyến bay, và để lên tàu, hành khách phải đeo mặt nạ bảo vệ, cũng như trải qua kiểm tra nhiệt độ ở lối vào ga và khi lên xe.

Như UNIAN đã báo cáo trước đó, từ ngày 30 tháng 6, Cty Ukrzaliznytsia đã nối lại một phần sự chuyển động của các chuyến tàu ngoại ô ở khu vực Volyn và Rivne.

Nguồn: UNIAN

»Cùng chủ đề