Tại thủ đô Kiev, một nhóm hoạt động cấp tiến bắt đầu thu thập chữ ký của người dân để tiến tới tổ chức trưng cầu dân ý toàn quốc về việc chuyển chế độ tự trị của Crưm thành đơn vị hành chính cấp tỉnh, đồng thời tước bỏ quy chế đặc biệt của thành phố Xevaxtopol.

Hoạt động nói trên được tổ chức “Svoboda” phát động. Hiện có 212 người tại thành phố Kiev và tỉnh Kiev đã đăng ký chính thức làm công việc thu thập chữ ký tự nguyện của người dân.

Người lãnh đạo hoạt động, ông Oleg Tiagnibok cho biết, tổ chức “Svoboda” phát động phong trào này nhằm mục đích “không cho Matxcơva cơ hội áp dụng kịch bản đã thực hiện tại Abkhazia và Nam Osetia”.

Theo quy định của pháp luật Ucraina, một cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc chỉ có thể được tổ chức khi có ít nhất 3 triệu chữ ký ủng hộ. Hơn nữa, các chữ ký đó phải được thu thập ở tối thiểu 2/3 số lượng các tỉnh, và trong mỗi tỉnh phải có không dưới 100 nghìn chữ ký.