Từ đặc điểm của Covid -19 và thực tế các nước trên thế giới cho thấy sớm hay muộn thì tất cả các nước sẽ bị dịch này lây lan. Tốc độ như thế nào thì tùy từng nước, tùy các biện pháp kiểm dịch được áp dụng như thế nào.Vấn đề chính là ở giảm tối đa số lượng người tử vong.

Điều này phụ thuộc vào nền y tế của từng nước.Ở TQ tỷ lệ tử vong là 4%, nhưng phải tính đây là nước xuất phát điểm, từ đầu họ không hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra.Ở Ý thì đã có kinh nghiệm từ TQ, không bị động nhưng nền y tế kém hơn và dân số già hơn nên tỷ lệ tử vong cao: 9,3%.Ở Đức chẳng hạn thì số nhiễm cao nhưng tỷ lệ tử vong chỉ có 0,4%, tức là thấp hơn 23 lần so với Ý.

Bởi vì sao? Bởi vì Đức có nền y tế rất tốt. Ví dụ riêng về máy trợ thở (là một thứ tối cần khi chữa những người bị nặng) ở Đức có tới 25.000 chiếc, tuần trước Đức lại đặt thêm 10.000 chiếc nữa.Đức có khả năng làm 160.00 xét nghiệm trong 1 tuần.

https://expert.ru/2020/03/20/germaniya/

Ý thì chỉ có khoảng 5000 máy thở, do vậy các bác sỹ buộc phải lựa chọn cứu ai và không cứu ai vì rất thiếu.Vậy ở Ukraina thì sao? Vào trang chính thức của Chính phủ chuyên về Covid-19 thì có thông tin: hiện nay ở Ukraina có 1048 máy thở.

Như vậy là ở Ukraina có ít hơn Đức 24 lần (chưa tính số 10 ngàn cái đặt thêm), ít hơn Ý gần 5 lần.Kể cả tính đến dân số của Đức là 83 triệu, Ý là 60 triệu, Ukraina 42 triệu thì số 1048 máy thở cho toàn đất nước là rất ít.

Kể cả việc nhập máy thở từ TQ (10 chiếc), các địa phương đang đặt mua thêm (hiện khó đặt hàng vì không có hoặc chờ lâu) thì số lượng máy thở ở Ukraina quá ít.Do vậy người ta hiểu cách duy nhất đối với Ukraina là áp dụng các chế độ cách ly.

(Số liệu của Ukraina lấy trên trang chính thức của Chính phủ chuyên về Covid-19)

Lê Thái Kỳ tổng hợp và dịch thuật

https://covid19.com.ua/#rec165642593

»Cùng chủ đề