Tại Ukraina, đã xác nhận được 485 trường hợp COVID-19 mới trong ngày qua, Tổng số người mắc bệnh trong đại dịch là 26.999.

Tại Ukraina có 485 trường hợp nhiễm mới của COVID-19 đã được xác nhận trong 24 giờ qua. Đồng thời có 242 người đã hồi phục. Dữ liệu do Trung tâm Y tế Công cộng cung cấp.

Vì vậy, kể từ khi bắt đầu dịch bệnh ở Ukraina số ca nhiễm COVID-19 đã được xác nhận ở 26.999 người, trong đó có 12.054 bệnh nhân đã hồi phục và 788 người chết. Trong ngày qua, 242 người đã hồi phục và 11 người chết.

Hầu hết các trường hợp nhiễm mới mỗi ngày được ghi nhận ở tỉnh Lviv (68) và Chernivtsi (54), cũng như ở Kyiv (43 trường hợp).
Không phát hiện một trường hợp mới nào ở tại tỉnh Kherson. Một trường hợp đã được ghi nhận ở \tỉnh Poltava và Sumy.

Tổng cộng, có 1932 trẻ em và 5050 bác sĩ bị bệnh. Điều trị ngoại trú cho 18 908 bệnh nhân, bao gồm 1616 trẻ em và 4088 nhân viên y tế. Tổng cộng, 8091 người cần nhập viện, bao gồm 316 trẻ em và 962 bác sĩ. 304 người cần kết nối với máy thở, trong đó có một trẻ em và 29 bác sĩ.

Nhớ lại rằng trong ba ngày liên tiếp ở Ukraina, hơn 500 trường hợp nhiễm coronavirus đã được ghi nhận.

RBC-Ukraina viết rằng số lượng coronavirus bị nhiễm ở Ukraina đang gia tăng do không tuân thủ các khuyến nghị của Bộ Y tế và sự suy yếu của kiểm dịch. Vào thời điểm đó, WHO kêu gọi chuẩn bị cho đợt coronavirus thứ hai vào mùa thu.

Chính phủ không loại trừ rằng lịch trình giảm thiểu kiểm dịch có thể được thay đổi nếu số trường hợp được xác nhận nhiễm coronavirus sẽ tăng ở Ukraina.

Nhớ lại, từ ngày 5 tháng 6, Ukraina đã bắt đầu giai đoạn giảm thiểu kiểm dịch tiếp theo.

RBC-Ukraina viết rằng số lượng ca bị nhiễm coronavirus ở Ukraina đang gia tăng do không tuân thủ các khuyến nghị của Bộ Y tế và sự suy yếu của kiểm dịch. Vào thời điểm đó, WHO kêu gọi chuẩn bị cho đợt coronavirus thứ hai vào mùa thu.

Chính phủ không loại trừ rằng lịch trình giảm thiểu kiểm dịch có thể được thay đổi nếu số trường hợp được xác nhận nhiễm coronavirus sẽ tăng ở Ukraina.

Nhớ lại, từ ngày 5 tháng 6, Ukraina đã bắt đầu giai đoạn giảm thiểu kiểm dịch tiếp theo.

Nguồn: Lb.ua/RBC

»Cùng chủ đề