Tiêm vắc-xin chứa mRNA giống với việc cắm một chiếc USB vào cơ thể bạn, từ đó bạn sẽ nạp vào m.ình một phần mềm d.i.ệt virus.

Moderna Therapeutics, một công ty c.ô.ng nghệ sinh học của Mỹ có tr.ụ s.ở tại Cambridge, Massachusetts cho biết họ vừa xuất xưởng một lô vắc-xin đ.ầu tiên dành cho B.ệnh Covid-19. Vắc-xin được sản xuất dựa trên b.ộ g.en của virus mà cá.c nhà ngh.iên c.ứu T.Q giải mã được từ giữa thá.ng 1. Quá trình này chỉ m.ất 42 ngày, một thời gian kỷ lục.

Theo Moderna Therapeutics cho biết, lô vắc-xin đ.ầu tiên của họ sẽ được gửi tới V.iện Dị ứng và B.ệnh Truyền nh.iễm Quốc gia Hoa Kỳ (NIAID). NIAID là một phân V.iện của V.iện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) và tại đây, vắc-xin Covid-19 sẽ được kiểm tr.a lần cuối trước khi thử ngh.iệm trên ng.ười v.ào đ.ầu thá.ng tư tới.

Cùng lúc đó, cá.c nhà kh.oa học tại NIH cũng b.ắt đ.ầu thử ngh.iệm một loại thu.ố.c ch.ố.ng virus có tên là Re.mdesivir, từng được họ phát triển để đ.iều tr.ị Ebola. Thuốc sẽ được sử d.ụng để đ.iều tr.ị cho một bệ.nh nhân đang nh.iễm SARS-CoV-2.

Đây là lần đ.ầu tiên một loại thuốc được thử ngh.iệm chính thức để đ.iều tr.ị COVID-19, và nó sẽ được dẫn dắt bởi một nh.óm cá.c bá.c sĩ và nhà ngh.iên c.ứu tại Trung tâm Y tế Đại học Nebraska. B.ệnh nh.ân đ.ầu tiên tình nguyện tham gia ngh.iên c.ứu này là một hành khá.ch trên tàu Princess Diamond, được đưa trở về Mỹ sau khi x.ét ngh.i.ệm dư.ơn.g tí.nh với Covid-19.

Trước đây, thử ngh.iệm trên đ.ộng vật đã ch.o th.ấy thuốc Re.mdesivir có hiệu quả ch.ống l.ại hai chủng virus corona ng.uy hi.ểm g.ây ra hội chứng hô hấp cấp tính n.ặng (SARS) và hội chứng hô hấp Trung Đô.ng (MERS).

Bên cạnh một B.ệnh nh.ân chắc ch.ắn sẽ được thử ngh.iệm thuốc Re.mdesivir, cá.c nhà kh.oa học sẽ chỉ định ngẫu nhiên một số B.ệnh nh.ân nh.iễm Covid-19 khá.c, để tiêm cho họ một liều giả D.ược nhằm so sá.nh kết quả.

Sau đó cứ mỗi hai ngày, những B.ệnh nh.ân này sẽ được lấy mẫu m.áu, ph.ết họng mà dịch m.ũi để làm xét ngh.iệm tải lư.ợng virus (đo số lượng virus có trong mỗi ml dịch c.ơ th.ể). Re.mdesivir được cho là sẽ L.àm gi.ảm tải lượng virus, giúp B.ệnh nh.ân nhanh ch.ó.ng phục hồi và giảm lây nh.iễm cho ng.ười khá.c.

Trở l.ại với vắc-xin mới của Moderna Therapeutics, 42 ngày là một khoảng thời gian k.ỷ lục mà chúng ta có được trong việc phát triển một loại vắc-xin. Th.ô.ng thường, trong cá.c dịch B.ệnh trước, cá.c nhà kh.oa học phải m.ất nhiều thá.ng cho đến hàng năm mới có thể cho xuất xưởng một lô vắc-xin thử ngh.iệm đ.ầu tiên.

Nhưng để rút ngắn thời gian đó, Moderna Therapeutics đã áp d.ụng một phương pháp di truyền tương đối mới, kh.ô.ng đ.òi hỏi phải nuôi cấy và phân lập virus, một c.ô.ng việc rất m.ất thời gian vì đ.òi hỏi nhiều quy trình a.n t.oàn rất khắt khe.

Thay vào đó, vắc-xin được tạo ra trực tiếp từ những mRNA, một chuỗi vật liệu di truyền có khả năng tạo ra protein. Moderna Therapeutics đã tham khảo b.ộ g.en virus được cá.c nhà kh.oa học T.Q giải mã. SAu đó, họ nạp vắc-xin của m.ình với những mRNA mã hóa cho protein của SARS-CoV-2.

Vắc-xin này được đi.ều c.hế dưới dạng tiêm, và sau khi vào c.ơ th.ể, cá.c tế b.ào m.iễn dịc.h trong hạch bạch huyết có thể x.ử lý chuỗi mRNA của nó và b.ắ.t đ.ầu tạo ra pro.t.ein giúp cá.c tế b.ào mi.ễn d.ịch khá.c nh.ận diện virus SARS-CoV-2.

Đó chính là mục tiêu của mọi loại vắc-xin, chỉ cần nh.ận diện được virus SARS-CoV-2, cá.c tế b.ào mi.ễn dị.ch sẽ tr.uy l.ùng và ti.êu di.ệt sạch virus một khi nó lây nhi.ễm vào ng.ười đã được ti.êm chủ.ng.

t.iến s.ĩ Stephen Hoge, ch.ủ t.ịch của Moderna Therapeutics cho biết mRNA thực sự giống như một mềm sinh học. Việc tiêm vắc-xin chứa mRNA giống với việc cắm một chiếc USB vào c.ơ th.ể bạn, từ đó bạn sẽ nạp vào m.ình một phần mềm di.ệt virus.

Vắc-xin sẽ tạo ra cá.c protein [giống với của virus], giúp hệ miễn dịch nh.ận ra nó và tạo ph.ản ứng miễn dịch. Điều đó có nghĩa là phương pháp sản xuất vắc-xin này có thể được nhân rộng nhanh ch.óng, tiết kiệm thời gian.

Giữa dịch Covid-19 đang h.oành hà.nh và lây lan mạnh trên toàn thế giới, đó chính là những khoảng thời gian vàng để chuẩn b.ị cá.c b.iện ph.áp phòng ngừa một làn sóng mới của d.ịch bệ.nh có thể x.ảy r.a.

Theo t.ime

»Cùng chủ đề