Đảng viên và công nhân viên chức Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng (Công ty Điện lực Hải Phòng) là trong quá trình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đã tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết nhất trí, xây dựng guồng máy nghiệp vụ vận hành đồng bộ, hiệu quả với tính chuyên nghiệp cao; có chương trình hành động cụ thể nhằm khai thác mọi tiềm năng, phát huy mọi lợi thế hiện có, đẩy nhanh tốc độ cải tạo nâng cấp lưới điện cũ, xây dựng mạng điện mới với mức chi tiêu tiết kiệm nhất và vẫn đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục cho phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng và sinh hoạt của nhân dân.

Bước đột phá của Công ty trong năm 2007 là giảm chi phí 72 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm vật tư, thiết bị kỹ thuật nhưng vẫn đảm bảo cung cấp cho mọi nhu cầu của Thành phố trên 1,982 tỷ kWh thương phẩm, tăng hơn năm trước 23%, giảm tỷ lệ điện tổn thất trong sản xuất và truyền tải xuống còn 5,19% (giảm 0,21% so với kế hoạch, thấp hơn năm trước 0,56%) và tiết kiệm được 20,5 triệu kWh, làm lợi cho Nhà nước hàng chục tỷ đồng.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, từ Công ty đến các phòng, ban, xí nghiệp, đội sản xuất của Công ty Điện lực Hải Phòng đều có chương trình hành động cụ thể, “nói đi đôi với làm”, “học đi đôi với hành”, thực hành tiết kiệm trong mọi khâu, mọi lúc; thực hiện có hiệu quả mọi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đối xử văn minh, lịch sự với khách hàng, với nhân dân. Công ty đã thành lập Ban phòng, chống tham nhũng, lãng phí do ông Lê Ngọc Thiệp, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty làm Trưởng ban. Ban đã kêu gọi mọi cán bộ, đảng viên, công nhân viên học tập và làm theo lời dạy và tấm gương của Bác Hồ về “cần, kiệm, liêm, chính”; đồng thời, điều hành triệt để theo chiều sâu, loại bỏ và giảm tới mức tối đa chi tiêu trong tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh và hoạt động của cơ quan, đoàn thể.

Để đảm bảo cung cấp cho Thành phố Hải Phòng trong năm 2007 trên 1,982 tỷ kWh điện thương phẩm và năm nay tăng lên trên 2,398 tỷ kWh (tăng 416 triệu kWh), trong điều kiện nguồn điện quốc gia còn thiếu hụt rất nhiều so với phụ tải của cả nước và hệ thống truyền tải, phân phối điện trên địa bàn chưa đồng bộ, hoàn thiện, Công ty Điện lực Hải Phòng phải đầu tư một số vốn rất lớn để cải tạo nâng cấp hệ thống điện hiện có và xây dựng hệ thống điện mới tiên tiến, hiện đại. Công ty đã đặt trọng tâm và nắm chắc khâu chi tiêu đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm vật tư, thiết bị kỹ thuật. Trên cơ sở đó, Công ty đã tổ chức đấu thầu nghiêm túc, chặt chẽ, đúng luật 50 gói thầu với tổng giá trị 176 tỷ đồng, tổng giá trị trúng thầu 154 tỷ đồng, giảm được 22 tỷ đồng vốn đầu tư. Công ty còn có sáng kiến và giải pháp tích cực cho chi phí sản xuất hợp lý, cắt giảm tối đa chi tiêu chưa cần thiết; sử dụng vật tư thiết bị trên lưới và huy động vật tư, thiết bị tồn kho. Đặc biệt là xin nhận thiết bị điều chuyển theo hình thức tăng, giảm vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), làm lợi cho Nhà nước gần 50 tỷ đồng do không phải mua vật tư, thiết bị mới. Xưởng sửa chữa thiết bị điện của Công ty đã sửa lớn được 97 máy biến áp đạt chất lượng tốt, lắp đặt an toàn 31.821 hộp công tơ, gia công chế tạo 5.000 bộ ghíp cốt, gia công cơ khí 200 tấn sắt thép các loại, với tổng giá trị 12 tỷ đồng, đáp ứng kịp thời yêu cầu của các đơn vị.

Năm 2008, Công ty Điện lực Hải Phòng đã bố trí đầu tư 233,8 tỷ đồng cho xây dựng cơ bản để đảm bảo cung cấp điện liên tục, an toàn, phấn đấu xử lý hết các trường hợp vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp, không để phát sinh; cung cấp cho các hộ sử dụng điện 4 vạn bóng đèn compact tiết kiệm điện trong tổng số 14 vạn bóng đèn compact từ năm 2008-2010 theo chương trình của EVN và tiết kiệm 23,98 triệu kWh điện thương phẩm. Công ty vừa tổ chức đấu thầu 11 gói thầu với tổng giá gói thầu 42,4 tỷ đồng, tổng giá trị trúng thầu 34,5 tỷ đồng, giảm được 7,9 tỷ đồng. Công ty đang khẩn trương chuẩn bị để mở thầu dự án điện vay vốn của Ngân hàng Thế giới (WB) nhằm thực hiện kế hoạch đúng tiến độ…

Hưởng ứng Cuộc vận động lớn, cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức Công ty Điện lực Hải Phòng còn tạo được nhiều chuyển biến tích cực trong đạo đức, lối sống góp phần xây dựng Đảng bộ, Công ty trong sạch, vững mạnh. Bằng nhiều hình thức sáng tạo, kết hợp với nhân dân cùng làm, thực hiện đầu tư xây dựng ngầm hoá những tuyến đường dây truyền tải và phân phối điện trong nội thành, năm qua Công ty đã xoá được 960 điểm vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp, vượt kế hoạch EVN giao đến 49,6%; duy trì được sự an toàn ổn định cho lưới điện, suất sự cố trong phạm vi cho phép. Công ty tiếp tục duy trì tuyệt đối an toàn cho con người và tài sản, chế độ bảo hộ lao động không những cấp phát đúng chế độ với chất lượng trang bị tốt, mà còn rút ngắn thời hạn cấp một số trang bị bảo hộ so với trước đây. Tất cả các trạm biến áp 110 kV do Công ty quản lý đang dần hoàn thiện môi trường “Xanh,Sạch, Đẹp”, tạo không khí và nền nếp làm việc an toàn, bảo đảm vệ sinh lao động. Bên cạnh đó, thời gian qua, với tấm lòng “Uống nước nhớ nguồn, tương thân, tương ái” toàn thể cán bộ, công nhân viên của Công ty đã đóng góp 1,2 tỷ đồng (bình quân 543.000 đồng/người) và hàng nghìn bộ quần áo giúp đỡ người nghèo, người gặp hoạn nạn, khó khăn.

Tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Hải Phòng đã hai lần được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý: “Đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” (10/4/2001) và “Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới” (1/2/2008). Phát huy truyền thống và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tập thể những người lao động Công ty Điện lực Hải Phòng sẽ tiếp tục giành được những thành tựu xuất sắc hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng, phát triển ngành Điện.


theo TCĐL số 7/2008