Công tố chuyên ngành chống tham nhũng đã gửi tới tòa án khuyến nghị tước chức vụ thị trưởng tp Odesa của ông Gennady Trukhanov.

Phó trưởng công tố của NABU Volodimir Krivenko thông báo cho TTX UNN biết. Tuy nhiên ngày xem xét khuyến nghị này vẫn chưa rõ bao giờ.

Thị trưởng Odesa, Gennady Trukhanov >>

Công tố chống tham nhũng đồng thời cũng gửi tới tòa án quận Solomenskiy khuyến nghị tịch biên tài sản của ông Trukhanov và của phó thị trưởng Pavlo Vulgenman.

Ở đây muốn kể tới các tài sản được đăng ký trong Đăng bộ quốc gia về bất động sản và trong khai báo điện tử về thu nhập.

Nói riêng, đó là nhà ở và các khoảnh đất ở Odesa, các bộ sưu tập đồng hồ và tiền mặt.

Ngày 14 tháng 2 ông Trukhanov bị bắt giữ tại sân bay Boeeispil. Ngày hôm sau tòa án đã cho thả ông dưới dạng bảo lãnh cá nhân. Cơ quan công tố chống ham nhũng dự định khiếu nại quyết định này của tòa.

Nguồn: lb.ua

»Cùng chủ đề