Cường độ của cuộc khủng hoảng trong nền công nghiệp Ucraina bắt đầu suy yếu đi, các chỉ số kinh tế trong các lĩnh vực công nghiệp đã cho thấy rằng, khủng hoảng đã gần chạm “đáy”, đây là phát biểu của người đứng đầu nhóm cố vấn Ngân hàng quốc gia Ucraina Valery Litvitsky.

“Sức tàn phá của cuộc khủng hoảng trong lĩnh vực công nghiệp và xây dựng đã suy yếu đi, mặc dù những hậu quả để lại vẫn còn rất nặng nề. Có thể trong quý II mọi việc sẽ phát triển theo chiều hướng tích cực”- Litvitsky nói trước cơ quan báo chí “Interfax-Ucraina.

Theo lời cố vấn NBU, ngành xây dựng trong tháng 2 đã làm chậm mức độ suy giảm đi 0,6% so với tháng 1, trong sản xuất công nghiệp là 0,9% (tương ứng cùng kỳ năm ngoái).

“Tình trạng cải thiện trong tháng 3 được xem như là thời vụ, mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng không còn mạnh như trong tháng 2. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng trong tháng 3 so với tháng 2 đạt 8,3% vẫn thấp hơn giá trị trung bình yêu cầu của từng tháng (11,2%).

Mặc dù sự suy giảm kinh tế trong ngành sản xuất của Ucraina đã chậm lại từ tháng 1-tháng 3, người đứng đầu nhóm cố vấn NBU vẫn cho rằng, thu nhập GDP của cả nước trong tháng 1- tháng 3 năm 2009 giảm khoảng 20% và trong quý II không thể tránh khỏi giảm sút nền kinh tế.

Theo như thông báo, sản xuất công nghiệp của cả nước so với những phân tích cùng kỳ năm ngoái là 31,9%. Khối lượng sản xuất công nghiệp trong tháng 3 năm 2009 so với tháng 2 tăng 8,3%.

NNC
theo Finance

»Cùng chủ đề
Baloga xin từ chức

17 Tháng Năm 2009