Ukraina đã thực hiện các nghĩa vụ cho phép các công dân nước này quyền có những chuyến đi tới EU không cần thị thực.

Ủy viên về các vấn đề mở rộng, chính sách láng giềng Châu Âu Iohaness Han hy vọng rằng các công dân Ukraina, Gruzia và Kosovo sẽ có thể đi vào thăm EU mà không cần thị thực trong năm 2016. Ông Han tuyên bố trong phỏng vấn cho Đài Tự do khi ở thủ đô Praha, tại Diễn đàn Ngày tự do báo chí.

machekyiv

Theo lời ông Han, Ukraina đã thực hiện các nghĩa vụ để cho phép các công dân mình quyền tới EU mà không cần thị thực. Ủy viên Han cũng nhấn mạnh rằng việc thực hiện luật pháp là quyết định quan trọng nhất để tiếp tục thúc đẩy Ukraina trên đường tiến tới gần hơn với EU. “Còn cần những quyết định chính trị nhưng vấn đề tương thích các tiêu chuẩn thì họ đã làm tất cả những gì cần thiết nhất”, – Đài Tự do trích dẫn lời của ông Han.

Ông ủy viên EC đồng thời nhấn mạnh rằng Ukraina cần đi qua một con đường đáng kể để không chỉ có làm những gì cần thiết về pháp chế cho hội nhập với EU mà còn phải bắt đầu thực hiện nó.

“Tôi biết rõ những thách thức trước Ukraina – xung đột vũ trang vấn tiếp tục, có triệu rưỡi người di tản, một số lớn các vấn đề kinh tế. Đó là thách thức đối với chính quyền Ukraina”, – ông Han nói.

ukr.xh99

Lưu ý rằng, tổng thống Ukraina Poroshenko nói không nhìn thấy nguy cơ của sự gián đoạn cung cấp chế độ phi thị thực.

Ngày 20 tháng 4 Ủy ban Châu Âu EC đã đề nghị Nghị viện Châu Âu và Hội đồng Châu Âu hủy bỏ chế độ thị thực cho các công dân Ukraina. Ông Poroshenko kỳ vọng EC sẽ ccaaps chế độ phi thị thực cho người Ukraina trong mấy tháng nữa.

Sau khi đề xuất của EC được Nghị viện Châu Âu và Hội đồng Châu Âu thông qua thì các công dân Ukraina có Hộ chiếu trắc sinh học có thể không còn cần thị thực để tới tham Châu Âu thuộc khu vực Shengen trong vòng 90 ngày. Chế độ phi thị thực sẽ được áp dụng đối với tất cả các nước thành viên EU, ngoài Irlandia và Anh quốc, đồng thời bốn quốc gia thành viên dự khuyết gồm (Icelandia, Lihtenstein, Na Uy và Thụy Sỹ). Trong khi đó việc hủy bỏ thị thực không tiên liệu cấp một cách tự động quyền làm việc ở EU.

Ủy ban Châu Âu hồi tháng 12 năm 2015 đã khẳng định rằng Ukraina thực hiện thành công tất cả các chỉ số kiểm soát trong khuôn khổ của Kế hoạch hành động tự do hóa chế độ phi thị thực.

Theo lời bộ trưởng ngoại giao Ukraina Pavel Klimkin, Ukraina có thể nhận chế độ phi thị thực với EU vào mùa hè-thu năm 2016.

Nguồn: Sevodnya

»Cùng chủ đề
Mặt trận Donbass im lìm

02 Tháng Năm 2016