-Dịch vụ Y tế Quốc gia báo cáo rằng những công dân Ukraina bị bệnh thận có thể chọn một cơ sở y tế để điều trị chạy thận nhân tạo. Đặc biệt, được điều trị như vậy trong một cơ sở y tế tư nhân.

-Thông báo cho biết: “Nhờ việc triển khai Chương trình Phúc lợi Y tế, bệnh nhân suy thận có cơ hội lựa chọn cơ sở nào họ được chạy thận nhân tạo. Điều kiện chính là cơ sở đó phải có thỏa thuận phù hợp với NHSU và bệnh nhân phải có giấy giới thiệu đến dịch vụ.”

-Điều lưu ý là bệnh nhân có thể chọn cơ sở gần mình hơn hoặc cơ sở thích chất lượng dịch vụ hơn.

-Trước đây, bệnh nhân phải chạy thận nhân tạo phải chọn cơ sở theo nơi cư trú. Bây giờ có thể nhận được một dịch vụ ở một thành phố khác, và NSZU sẽ trả tiền cho nó. Sẽ có 85 cơ sở có hợp đồng điều trị ngoại trú cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo. Trong số đó có 2 cơ sở tư nhân. Điều trị chạy thận nhân tạo trên cơ sở ngoại trú cho bệnh nhân là miễn phí, bất kể hình thức sở hữu của tổ chức.

-Để được điều trị chạy thận nhân tạo miễn phí, bệnh nhân cần được bác sĩ chuyên khoa thận giới thiệu và nộp đơn đến cơ sở y tế cung cấp.

-Trước đó Dịch vụ Y tế Quốc gia đề xuất tăng tỷ lệ cung cấp dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ nội trú vào năm 2021. Nó có thể phát triển gấp 3,6 lần.

-Như RBC-Ukraina đã viết, Bộ Y tế đang bắt đầu tăng lãi suất cơ bản cho việc điều trị bệnh nhân lao lên 63.000 UAH vào năm 2021.

Ngọc Lan dịch thuật

Nguồn:https://www.rbc.ua/rus/news/ukraintsy-boleznyu-pochek-mogut-vybrat-meduchrezhdenie-1606485865.html

»Cùng chủ đề