Tổng thống Ucraina – Viktor Yushchenko đã ký nghị định số 1505 VI về sửa đổi Luật Nhà nước Ucraina đối với Trợ cấp bảo hiểm cho người thất nghiệp, được thông qua bởi Nghị viện.

Lưu ý rằng sự thay đổi Luật hướng vào việc khôi phục quyền lợi xã hội của công dân, những người bị sa thải, thất nghiệp. Điều luật đã được sự chấp thuận của các bên trong Nghị viện.

Hiện tại công dân thuộc diện này sẽ được công nhận là không còn làm việc độc lập và họ được đảm bảo thanh toán tiền trợ cấp thất nghiệp kể từ ngày thứ tám sau khi đăng ký bảo hiểm tại Sở việc làm quốc gia.

Như đã báo cáo, tỷ lệ đăng ký thất nghiệp ở Ucraina vào cuối tháng 5 năm 2009 đạt đến 2,6% dân số trong độ tuổi làm việc, theo tin từ trang web của Ủy ban Thống kê nhà nước.

Cũng theo số liệu từ Ủy ban này, trong tháng 4 năm 2009 tỷ lệ này là 2,9%, trong tháng 3 – 3,1%, trong tháng 1 – tháng 2 – 3,2%, trong tháng 12 năm 2008 – 3%, trong tháng 11 – 2,3%, trong tháng 10 – 1,9%.

Trước đó, trong 3 tháng năm 2008 (tháng 7 – tháng 8 – tháng 9), tỷ lệ thất nghiệp ở mức 1,8%. Trong tháng 6 năm 2008 tỷ lệ thất nghiệp là 1,9%, trong tháng 5 – 2,0%, trong tháng 4 – 2,2%, trong tháng 3 – 2,3%, trong tháng 1 – tháng 2 – 2,4%.

Đến cuối tháng 5 năm 2009, có 736,3 nghìn người đăng ký thất nghiệp (trong tháng 4 – 808,8 nghìn người). Những người thất nghiệp nhận được khoản trợ cấp là 544,7 nghìn grivna (trong tháng 4 – 579,3 nghìn). Bình quân tiền trợ cấp mỗi tháng là 619,68 grivna (trước đó là – 612,22 grivna 1 tháng).

Trong số người đăng ký thất nghiệp vào cuối tháng 1 năm 2009, có 404,4 nghìn là phụ nữ, đa số người thất nghiệp là cư dân các đô thị ( khoảng 436,4 nghìn người ).

Hy vọng rằng điều luật mới này sẽ làm giảm bớt những khó khăn về kinh tế cho những công dân thất nghiệp hiện nay ở Ucraina.

NNC
theo Mid

»Cùng chủ đề