Theo đó, giá đất ở các tuyến phố Hàng Đào, Hàng Ngang, Lê Thái Tổ có mức giá cao nhất là 67 triệu đồng/m2.

UBND Thành phố Hà Nội vừa công bố khung giá đất chi tiết trên địa bàn. Theo đó các tuyến phố đều có giá chi tiết về đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp.

Theo khung giá đất trên, quận Hoàn Kiếm có mức giá đất cao nhất, giá đất dao động từ 17 triệu đồng/m2 đến 67 triệu/m2, trong đó có nhiều tuyến phố có mức giá cao hơn 60 triệu đồng/m2.

Một số tuyến phố có mức giá cao nhất thành phố như đất ở Hàng Đào, Hàng Ngang, Lê Thái Tổ có mức giá cao nhất là 67 triệu đồng/m2, Hàng Đường và Đinh Tiên Hoàng có mức giá cao nhất là 65 triệu đồng/m2.

Khung giá đất chi tiết Hà Nội năm 2009 tại các quận nội thành có giá từ 2,5 đến 67,5 triệu đồng/m2. Tại thị trấn có mức giá từ 1,5 triệu đến 16 triệu đồng mỗi m2. Khu vực dân cư nông thôn có giá từ 150.000 đồng đến 2,25 triệu đồng/m2.

Giá đất nông nghiệp được chia thành 4 loại là đất trồng cây hàng năm có giá từ 56.800 đồng/m2 đến 252.000 đồng/m2. Đất trồng cây lâu năm có giá từ 54.400 đồng đến 252.000 đồng/m2. Đất nuôi trồng thủy sản có giá từ 36.000 đồng đến 252.000 đồng/m2. Đất phòng hộ, đất rừng từ 30.000 đồng đến 60.000 đồng/m2.

Kiều Thuật
theo CafeF