Theo phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án nhà ở cao tầng I1, I2, I3 Thành Công được UBND quận Đống Đa thống nhất, các hộ đang ở các tầng 2, 3, 4 được bố trí tái định cư tại các tầng tương ứng, diện tích căn hộ được bồi thường tăng 1,4 lần diện tích hợp pháp của các hộ. Trường hợp có 2 hợp đồng thuê nhà hoặc sổ đỏ (ghép đôi) được tái định cư 2 diện tích.