Chỉ có 7 ngân hàng đã được HĐBT lập danh sách trước đó là sẽ được nhà nước hỗ trợ tài chính. Các ngân hàng còn lại sẽ phải tự tìm lấy nguồn bổ sung vốn điều lệ cho mình.

Chính phủ sẽ không mở rộng danh sách các ngân hàng được tái đầu tư

Phó chủ tịch thứ nhất Ngân hàng quốc gia Ucraina Anatoly Sapovalov cho báo Delo biết: “Có tất cả 26 ngân hàng phù hợp với tiếu chuẩn được tái đầu tư do IMF và WB đề ra. Trong đó 7 ngân hàng sẽ được tái đầu tư bằng tiền nhà nước, còn 19 ngân hàng còn lại sẽ phải tăng vốn bằng nguồn của mình”.

Với câu hỏi của Delo về việc 19 ngân hàng còn lại nếu họ không tìm được nguồn tăng vốn thì sao, ông Sapovalov trả lời: “Có lẽ, sẽ phải hợp nhất lại, có thể tái cơ cấu và giải thể – có nhiều cách”.

Xin nhắc với bạn đọc trước đó chính phủ và NBU đã tuyên bố nhu cầu tái đầu tư vào ngân hàng là 20 tỷ grivna.theo lời ông Sapovalov con số này có thể thay đổi. “Bộ tài chính muốn ngay bây giờ có một đánh giá trách nhiệm tối đa, có thể họ sẽ còn đưa ra một con số khác. Tạm thời thì cứ tính là 20 tỷ, sau thì sẽ xem có đủ không hay phải cần thêm”, – ông nói.

Phó chủ tịch NBU cũng nói rõ lại các tiêu chuẩn để lựa chọn ứng cử viên được tái đầu tư. “Nếu tổng tiền gửi của ngân hàng cao hơn 1% tỏng tiền gửi của toàn hệ thống ngân hàng hoặc nếu tài sản của ngân hàng nhiều hơn 2% tổng tài sản của toàn hệ thống. Nghĩa là chỉ một trong hai điều kiện, chứ không phải là “cả thế này cả thế kia”, – ông giải thích.

Bằng tiền mình và tự chịu trách nhiệm

Trong số các ngân hàng có thể được nhà nước tái đầu tư nhưng không muốn sử dụng cơ hội này, có 5 ngân hàng có chủ sở hữu là các doanh nhân Ucraina – đó là Privatbank, Ngân hàng quốc tế số một Ucraina (PUMB), Brokbusnesbank, Credỉtpombank và ngân hàng “Pivdenyi”. Các ngân hàng này đều đã thông báo trước về dự định tự tăng vốn hoặc đã tăng được vốn.

Cụ thể, ngày 21-4 ngân hàng Privatbank quyết định tăng vốn điều lệ lên 1,1 tỷ grivna – tức bây giờ vốn điều lệ của ngân hàng là 6,8 tỷ.

Brokbusnesbank cho Delo biết họ sẽ tăng vốn theo nhiều giai đoạn – ngày 25-5 cuộc họp cổ đông sẽ xem xét vấn đề tái đầu tư 63 triệu grivna cổ tức vào vốn của ngân hàng. Sau đó các cổ đông dự định sẽ phát hành bổ sung cổ phiếu. Mô hình tăng vốn theo giai đoạn tương tự cũng là lựa chọn của ngân hàng “Pivdenyi” – 64,7 triệu grivna tiền cổ tức sẽ được tái đầu tư vào vốn của ngân hàng.

Cổ đông của ngân hàng Creditprombank đã tăng gấp đôi vốn của ngân hàng từ ngày 30-1 (thêm 1,35 tỷ grivna) – thành 2,7 tỷ. Còn PUMB thì theo chỉ số Fitch từ tháng giêng “theo thông tin từ ngân hàng cung cấp, trong trường hợp cần thiết cổ đông có thể ủng hộ giải thể ngân hàng”.

WB và Ngân hàng tái thiết và phát triển châu Âu cũng không giúp được

Ngoài việc chờ ngân hàng mẹ rót vốn các ngân hàng trong nước có vốn nước ngoài còn có thể trông chờ vào vốn của WB và Ngân hàng Tái thiết và phát triển châu Âu.WB sẵn sàng chi đến 750 triệu đô la, còn Ngân hàng Tái thiết và phát triển châu Âu sẵn sàng chi 600 triệu để tái đầu tư vào các ngân hàng. Theo tin Delo nhận được, có phần trong khoản tiền này là ngân hàng UkrSibBank, UkrSocbank, Forum, Ukreximbank, Megabank. Tuy nhiên danh sách này còn chưa đầy đủ – hỗ trợ của Ngân hàng Tái thiết và phát triển châu Âu có thể được dành cho một số ngân hàng trước đây đã hợp tác với Ngân hàng châu Âu này.

Phương Anh
theo Delo

»Cùng chủ đề
Chernobyl, 23 năm sau

26 Tháng Tư 2009