Sau khi Tập đoàn khí đốt Gazprom chính thức tuyên bố cung cấp khí đốt cho Châu Âu qua Ukraine thì Tập đoàn này lại nhanh chóng cho biết: Do Ukraine vẫn chưa cho mở tuyến đường vận chuyển khí đốt, Nga không có cách nào thực hiện được việc cung cấp khí đốt cho EU, khiến cho các nước Châu Âu khó có thể tiếp nhận khí đốt từ Nga theo lịch trình. Đến lúc này, cơn bão “tranh chấp khí đốt” lại bắt đầu nổi lên.