Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 18 quy định chi tiết việc cho vay của các ngân hàng thương mại đối với khách mua, thuê mua nhà ở thu nhập thấp tại khu vực đô thị, theo chương trình của Chính phủ.

Để được vay vốn ngân hàng mua và thuê mua nhà ở thu nhập thấp theo quyết định của Thủ tướng, các cá nhân phải là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang hưởng lương từ ngân sách nhà nước và người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị. Trong trường hợp khách vay trả một lần, phải có một lượng vốn tối thiểu tương đương 30% giá trị căn nhà. Nếu mua trả góp, khách hàng phải có vốn tối thiểu 20%.

Tương ứng với quy định này, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng cho vay không quá 70-80% giá trị căn nhà. Thời hạn cho vay tối thiểu là 5 năm trong trường hợp vay nhà trả một lần hoặc 10 năm nếu trả góp.

Cũng theo Ngân hàng Nhà nước, việc cho vay đối với người được mua, thuê mua nhà ở thu nhập được thực hiện theo cơ chế tín dụng thông thường. Hỗ trợ lãi suất của Nhà nước đối với người mua, thuê mua nhà ở thu nhập thấp được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Hôm 24/4, Thủ tướng ban hành Quyết định 67/2009 về một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị. Trong đó, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng nhà ở để bán (trả tiền một lần hoặc trả góp), cho thuê, cho thuê mua đối với người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị (sau đây gọi chung là nhà ở thu nhập thấp) theo phương thức xã hội hóa. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành liên quan và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao để phát triển nhà ở thu nhập thấp.

Bộ Xây dựng hôm 30/6 đã ban hành thông tư hướng dẫn phương pháp xác định giá cho thuê nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân, nhà ở cho người có thu nhập thấp và giá bán, giá thuê mua nhà ở cho người có thu nhập thấp thuộc các dự án do các thành phần kinh tế tham gia đầu tư. Bộ Tài chính cũng đã có hướng dẫn về các chính sách ưu đãi đối với chủ đầu tư các dự án. Tuy nhiên, chưa có hướng dẫn cụ thể về hỗ trợ lãi suất vay vốn ngân hàng để mua nhà giá rẻ.

Linh Trang
theo VnExpress