Các bác sĩ Bệnh viện Mắt TP HCM vừa mổ gắp ra một con sán dải heo còn sống dài 5 cm từ mắt bệnh nhân Nguyễn Ngọc D., 28 tuổi.