Người đứng đầu Cơ quan tài chính quốc gia đã ra tối hậu thư với NBU: nếu trong một tuần nữa NBU không bắt đầu có phản hồi yêu cầu của các công ty tài chính phi ngân hàng về việc rút lại tiền gửi ngân hàng thì họ sẽ xếp hàng ra toà đệ đơn kiện. Theo lời ông Victor Suslov, các luật sư của Cơ quan tài chính quốc gia của ông cũng đang xem xét khả năng đệ đơn kiện NBU.

NBU không trả lời

“Chúng tôi đã nhiều lần gặp NBU yêu cầu giải quyết vấn đề với các khoản tiền gửi của khu vực tài chính phi ngân hàng bị đóng băng tại các ngân hàng , cũng như ủng hộ thị trường các liên minh tín dụng. Nhưng NBU không trả lời, phớt lờ mọi đề nghị của chúng tôi”, – ông Suslov tuyên bố tại cuộc họp Hội đồng tư vấn Cơ quan tài chính quốc gia.

“Phải viết bao nhiêu đơn nữa gửi cho các cấp lãnh đạo NBU?! Chúng tôi viết đơn từ mùa thu năm ngoái, và càng ngày số các ngân hàng không trả lại tiền gửi cho chúng tôi, cũng như treo tiền trong các tài khoản vãng lai, càng nhiều lên”, – tổng giám đốc hiệp hội “Kinh doanh bảo hiểm” Liudmila Bilositskaia phẫn nộ.

Theo lời chủ tịch ban quan trị “Liên minh tín dụng “Chương trình bảo vệ tiền gửi” Ivan Visnhevski, đã có những tiền lệ khi các khoản nộp Quỹ hưu trí do các liên minh tín dụng chuyển qua ngân hàng đã không đến được tài khoản của Quỹ. Còn theo tổng giám đốc Hiệp hội gân hàng Ucraina Andrây Rybalchenko thì trong tay ông hiện có số liệu cho thấy một loạt các quỹ hưu trí và đầu tư đã khiếu nại lên viện kiểm sát về các ban quản trị lâm thời của nhiều ngân hàng, các hồ sơ khởi tố hình sự đang được chuẩn bị.

Các ngân hàng bị đe doạ tấn công bằng thông tin

Một số định chế tài chính phi ngân hàng đệ đơn kiện không phải để lấy lại tiền gửi, mà để yêu cầu công nhận các ngân hàng không trả lại tiền gửi là phá sản (do không thực hiện nghĩa vụ đối với các khách hàng gửi tiền). Để dễ dàng tham gia cuộc “thập tự chinh” chống lại các ngân hàng hơn các thành viên Hội đồng tư vấn Cơ quan tài chính quốc gia đã nhất trí sẽ hành động đồng thời – trao đổi thông tin, kinh nghiệm và các luận cứ pháp lý. Cũng như nhất trí mở cuộc “tấn công bằng thông tin”.

Lời cảnh báo cuối cùng

Cũng có những ngờ vực về mục đích của cuộc chiến giữa các thị trường tài chính trong nước. “Vì nếu chúng ta thông báo với các phương tiện thông tin đại chúng ngân hàng nào đã bị kiện yêu cầu công nhận ngân hàng phá sản, họ sẽ lập tức sụp luôn và không thể trả lại tiền cho chúng ta”, – một thành viên Hội đồng nói. Vì vậy các chuyên gia tài chính quyết định đưa ra “lời cảnh báo cuối cùng” trong vòng một tuần – một lần nữa viết đơn gửi đến tất cả các cấp lãnh đạo, kể cả NBU, yêu cầu trả lại những khoản tiền gửi hiện đang bị đóng băng trong tài khoản ngân hàng.

Phuong Anh
theo Delo

»Cùng chủ đề