Tại tp Odessa, trên chợ Ki lô mét số 7 cơ quan SBU đã phát hiện 30 người di trú bất hợp pháp từ Đông Á đang làm việc bất hợp pháp trên chợ này. Cơ quan báo chí SBU thông báo.

Cán bộ tác chiến SBU lục soát chợ, các xí nghiệp và nhà riêng, nơi có những người nước ngoài sinh sống. Đối với những người bị bắt giữ do không có giấy tờ hợp pháp cơ quan này lập biên bản hành chính về nhập cảnh bất hợp pháp.

Ào thời điểm hiện tại đang giải quyết vấn đề hồi hương của những người sống bất hợp pháp ra khỏi Ukraina.

Trước đó đã thông báo rằng ở tình Odessa cơ quan SBU cùng với cơ quan công tố đã phát hiện những xưởng may bí mật, trong đó có những người Á Đông làm việc bất hợp pháp.

»Cùng chủ đề