Nhờ gia tăng lương tối thiểu mà thu ngân sách từ phí chiến tranh trong Quý 1 năm 2017 tăng lên vượt mức so với cùng kỳ năm 2016 tới 30% hay 725,8 triệu Hrivnia.

TTX Ukrinform dẫn lời trong thông báo của cục ngân khố nhà nước Ukraina đưa tin.

Thu thuế thu nhập cá nhân trong tháng 1-3 (quý I) năm 2017 vượt chỉ số cùng kỳ năm ngoái 45%.“Thu ngân sách trong tháng 1-3 năm 2017 theo mã kế toán “11011000” (phí chiến tranh) là 3,146 tỉ Hrivnia, nếu so với quý I năm 2016 thì tăng lên 725,8 triệu Hrivnia”, – trong thông báo nói.

“Kết quả của gia tăng mức lương tối thiểu lên 3200 Hrivnia nên cơ sở áp thuế thu nhập cá thể cũng tăng lên, điều này có thể nhìn thấy kết quả so sánh thu của quý I năm 2016 và năm 2017”, – cơ quan báo chí cục ngân khố cho biết.

“Tình hình tới ngày 1 tháng 4 năm 2017 tình theo quý I ngân sách nhân 29,825 tỉ Hrivnia thuế thu nhập cá nhân, con số này cao hơn mức của quý I năm 2016 44,9%, nghĩa là 9,240 tỉ Hrivnia”, – cơ quan ngân khố nhà nước cho biết.

Trước đó đã có thông báo rằng sự gia tăng khoản thu thống nhất cũng làm tăng thu cho bảo hiểm xã hội lên 8,8 tỉ Hrivnia.

ePravda