Trong điểm 1 của điều kết luận của Bộ luật tố tụng-hình sự có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2017 nói như vậy.

Cơ quan công tố có quyền điều tra các tội phạm thuộc thẩm quyền điều tra của Văn phòng điều tra nhà nước (DBR) không quá 5 năm kể từ ngày luật Hình sự mới có hiệu lực (19 tháng 11 năm 2012).

Như vậy, kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2017 chỉ có các điều tra viên của DBR có quyền điều tra các tội phạm được thực hiện bởi các cựu tổng thống, bởi các quan chức cấp cao, bởi các thành viên của Ủy ba bầu cử, bởi các đại biểu nhân dân ở quốc hội, bởi lãnh đạo cơ quan công tố tối cao, bởi người đứng đầu ngân hàng nhà nước, bởi các thẩm phán và các cán bộ thực thi pháp luật.

Đồng thời cục điều tra nhà nước DBR có quyền điều tra các tội phạm được  thực hiện bởi các thám tử của Văn phòng chống  tham nhũng quốc gia và các công tố của cơ quan công tố chống tham nhũng chuyên ngành.

Các tội phạm chiến tranh đồng thời cũng thuộc thẩm quyền điều tra của DBR.

Theo điểm 1 của phần XI của caccs điều khoản của Bộ luật hình sự thì các điều tra viên của cơ quan công tố có quyền tiếp tục điều tra mà đã được bắt đầu trước ngày 20 tháng 11 năm 2017. Những cuộc điều tra này không thể được kéo dài trên hai năm.

Bằng Dự luật số 7178 được đăng ký ở quốc hội ngày 10 tháng 11 đề xuất chuyển ngày chuyển giao điều tra từ cơ quan công tố tối cao cho cơ quan DBR kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2017 sang tháng 1 năm 2019. Dự kuaatj này được soạn thảo bởi các đại biểu của ủy ban quốc hội về các vấn đề bảo đảm pháp chế cho các cơ quan thực thi pháp luật. Tuy nhiên, ngày 16 tháng 11 quốc hội đã không thể đưa nó vào chương trình nghị sự và vì thế chưa được thông qua.

Lưu ý rằng, ngày 16 tháng 11 ủy ban tuyển chọn công vụ đã thống nhất bầu ông Roman Truba làm giám đốc cục điều tra nhà nước. Ông Truba hi vọng cục sẽ bắt đầu công tác được vào tháng 6 năm 2018.

Nguồn: lb.ua

»Cùng chủ đề