Cục ngân khố và cơ quan công tố đã tiến hành chiến dịch quy mô chống lại mạng cửa hàng đồ trang sức và vàng bạc toàn Ukraina. Mạng cửa hàng này bị nghi án trốn thuế. Cơ quan điều tra đã thu 150kg vàng, cũng chừng đó bạc, đồng thời cả những đồ trang sức trị giá 300 triệu hrivnia. Thông tin được đẳng tải trên website của cục ngân khố nhà nước. (>>сайте ГФС.)

Trong khuôn khổ cuộc điều tra đã xác định được công dân Ukraina đã tổ chức trên toàn lãnh thổ đất nước mạng lưới trên 60 cửa hàng đồ trang sức.

Những đồ trang sức tại các cửa hànhgđược sản xuất từ vàng mảnh tại xí nghiệp do chủ mạng lưới cửa hàng kiểm soát. Các đồ trang sức sau đó được mang danh cá thể đem bán và không thể hiện trong báo cáo kế toán nhằm mục đích trốn thuế bằng cách dấu thu nhập thực tế.

Số tiền trốn thuế ban đầu được xác định là 7 triệu hrivnia.

Trong quá trình lục soát tại 18 tỉnh đã thu giữ 150kg vàng và bạc, đố trang sức với tổng giá trị trên 300 triệu hrivnia.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề