Cơ quan Văn phòng chống tham nhũng quốc gia NABU cũng với cơ quan an ninh Ukraina SBU đã lục soát cơ quan công tố tỉnh Ternopil  và bắt giữ 11 viên công tố của cơ quan này. SBU công bố những tình tiết của các vụ lục soát kinh khủng chống các công tố.

Cơ quan NABU và SBU đã tiến hành trên 40 vụ lục soát trong cơ quan công tố của tình và thành phố và cả trong cơ quan cảnh sát tỉnh. Văn phòng chống tham nhũng quốc gia thông báo rằng các hành động điều tra tố tụng được thực hiện do tống tiền 12 ngàn đô la ở một người dân tp Ternopil để chấm dứt điều tra tố tụng chống công dân này.

Bây giờ thì cơ quan SBU thông báo rằng đã xác định 11 cá nhân thực thi pháp luật liên đới tới một sơ đồ tham nhũng rộng lớn. Phát hiện thấy rằng cán bộ công tố và cảnh sát tống tiền có hệ thống để hủy các vụ tố tụng hình sự đang ở giai đoạn điều tra trước xét xử.

Cơ quan đặc nhiệm đồng thời cho biết rằng trong phòng làm việc phó trưởng công tố tỉnh Ternopil đã thu được 50 ngàn đô la, tại nơi ở của phó giám đốc cảnh sát phát hiện thấy lựu đạn và đạn các cỡ khác nhau.

Theo dữ liệu của báo chí địa phương, ở đây là nói tới phó trưởng công tố tỉnh Ivan Antuyk và phó trưởng sở cảnh sát quốc gia tỉnh Ruslan Balyk.

Nguồn: Lb.ua