Văn phòng chống tham nhũng quốc gia NABU ngày 7 tháng 3 năm 2019 tiến hành lục soát cựu phó thư ký cơ quan SNBOU Oleg Gladkovskiy và con trai của ông Igor.

Các cuộc lục soát khác cũng được tiền hành với các đối tượng của vụ án về biển thủ tài sản ở tập đoàn công nghiệp quốc phòng “Ukronoronprom” – Vitaly Zhukov, Andrey Rogov.

Giám đốc cơ quan NABU Archom Sytnyk thioong báo trong cuộc họp báo.

Lưu ý rằng, nhwngz câu chuyện om sòm về tham nhũng trong tập đoàn “Ukronoronprom” đưa được báo giới nêu ra 2 tuần nay liên quan tới các quan chức gần gũi với tổng thống Petro Poroshenko. Các quan chức liên quan trong vụ này đã bị cách chức.

Điều tra báo chí dựa vào những thông tin gửi theo điện thoại từ một nguồn tin nặc danh cung cấp. Trong thông tin có hẳn ngày tháng, số tiền và lại quả liên quan tới các quan chức của Uktonoronprom và cha con ông Gladkovskiy.

Con ông Gladkovskiy gọi thông tin là tin giả nhằm làm mất ủy tín của cha và tổng thống Poroshenko, tuy nhiên cha ông đã bị tổng thống Poroshenko cách chức. Các đối tượng khác thuộc Cty “Ukroboronprom” cũng bị cách chức.

Nguồn: Lb

»Cùng chủ đề