Cơ quan công tố đã tuyên nghi án đối với 7 cán bộ quan chức trong khuôn khổ điều tra sự thất thóa tài sản nhà nước trong dự án “Bức tường biên giới”, cơ quan báo chí Văn phòng chống tham nhũng quốc gia (NABU) cho hay. >>сообщила

Cụ thể những quan chức bị bắt giữ gồm:

– trưởng phòng xây dựng cơ bản của cục bảo vệ biên giới quốc gia;

– cựu trưởng phòng xây dựng cơ bản của Cục bảo vệ biên giới quốc gia;

Trong số nghi phạm còn có – những người lãnh đạo các Cty liên quan xây dựng “Bức tường biên giới” và người môi giới.

Hiện tại những người bị bắt giữ đang được tạm giam trong nhà giam của cảnh sát quốc gia ở Kyiv.

Cơ quan NABU đòi tòa thông qua biện pháp ngăn chặn đối với các nghi phạm và mức tiền thế chấp tại ngoại phải tương đương mức thiệt hại cho nhà nước mà các nghi phạm gây ra

Dự án “Bức tường biên giới” được chi phí đầu tư từ ngân sách nhà nước vào tháng 3 năm 2016. Theo cơ quan điều tra, thiệt hại được xác định trong sự án này vào khoảng 16,688 triệu Hrivnia.

Dự án “Bức tường biên giới” được chi phí đầu tư từ ngân sách nhà nước vào tháng 3 năm 2016. Theo cơ quan điều tra, thiệt hại được xác định trong sự án này vào khoảng 16,688 triệu Hrivnia.

 

Nguồn: Ukrainska Pravda