Để đảm bảo ổn định thị trường hàng hóa tại Liên bang Nga, tránh tác động của khủng hoảng từ thị trường tài chính, vào ngày 21 tháng 10 năm 2008, Cơ quan chống độc quyền Liên bang Nga (FAS) đã chỉ đạo các văn phòng tại các địa phương tiến hành các hoạt động giám sát thị trường hàng tháng đối với các mặt hàng có tầm quan trọng đối với xã hội như: bánh mì, sữa và dầu hướng dương.

Trong chỉ thị của mình, cơ quan FAS đã nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường chống và ngăn chặn các hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh của các chủ thể kinh tế tư nhân, hoặc hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh của các hình thức liên kết, điều tra, khám phá các thỏa thuận chống lại cạnh tranh cũng như các hiện tượng bất thường có nguy cơ gây bất ổn định cho thị trường nông sản tại Liên Bang Nga.

Nếu phát hiện có vi phạm các quy định chống độc quyền, các văn phòng của FAS tại địa phương sẽ phải thông báo cho văn phòng Trương ương và ngay lập tức áp dụng các biện pháp thích hợp theo các quy định về chống độc quyền.


theo Trung tâm thông tin – Cục Quản lý Cạnh tranh