Tại tp Rivno cán bộ cơ quan an ninh Ukraina SBU đã bắt giữ điệp viên của Cục tình báo Bộ tổng tham mưu quân đội Nga GRU. Phòng báo chí SBU thông báo trên trang Fb.

Như trong thông báo nói, điệp viên là một công dân Ukraina, người thường xuyên sống ở Nga, được cài thành một sỹ quan bộ chỉ huy lục quân của quân đội Ukraina.

Việc chuyển những tài liệu có dấu “Mật” hoặc “tuyệt mật” liên quan tới chuẩn bị các đơn vị và binh khí, triển khai quân đội và hợp tác quân sự với nước ngoài thì điệp viên GRU phải đề xuất đề xuất cho sỹ quan Ukraina và gia đình quốc tịch Nga cùng với tiền. Số tiền phụ thuộc vào tính chất thời sự và tính chất quan trọng của thông tin bí mật quân sự.

Quân nhân Ukraina sau khi nhận được đề xuất về sự hợp tác từ điệp viên GRU đã báo cho cơ quan an ninh Ukraina SBU.

Ngày 7 tháng 10 năm 2016 điệp viên Nga đã xâm nhập lãnh thổ Ukraina để nhận tài liệu mật mà cơ quan tác chiến mật vụ Ukraina đã nhào nặn.

Sang ngày hôm sau điệp viên đã bị bắt giữ bới SBU trong khi nhận “tài liệu” đã được số hóa vào bộ nhớ USB  với thông tin giả trong đó và cũng được gọi là “tài liệu mật”.

Trước đó, ở tp Kharcov một người địa phương làm điệp điệp viên Nga đã bị tòa kết án 4 năm tù giam vì tội hoạt động gián điệp cho nước ngoài.

Nguồn: Sevodnya

»Cùng chủ đề