Hàng năm có 2-3% người Ukraina sang Châu Âu nghỉ ngơi, những số người muốn thì nhiều hơn. Dân miền tây Ukraina muốn tới Châu Âu nhiều hơn là dân miền đông.

Có 42% dân Ukraina dự định sử dụng chế độ phi thị thực để tới Châu Âu, 45% những người được hoiir không xem xét khả năng này, còn 13% thì không biết trả lời như thế nào. Đó là dữ liệu trắc nghiệm xã hội học của công ty “Research & Branding Group”.

Các nhà xã hội học đánh giá rằng, mức độ sẵn sàng sử dụng chế độ phi thị thực với EU vẫn ổn định như trước đây, trong vòng 7 năm 1ua – ở mức 40-42%.

Mức cao ghi nhận được ở khu vực miền tây (61%), mức thấp ghi nhận được ở khu vực miền đông (30%).

Những người còn khả năng lao động (dưới 50 tuổi) mong muốn sang Châu Âu nhiều hơn so với số người độ tuổi hưu trí, số lượng những người có trình độ đại học có nguyện vọng cũng cao hơn số người có học vấn thấp hơn.

Lưu ý rằng trong những năm gần đây số người Ukraina sang nghỉ ngơi ở Châu Âu dao động trong khoảng 2-3%. Nghị viện Châu Âu sẽ xem xét chế độ phi thị thực cho Ukraina vào ngày 5 tháng 9 năm 2016, Đề nghị của Ủy ban Châu Âu đã được gửi lên nghị viện và khuyến nghị Nghị viện EU ủng hộ cấp chế độ phi thị thực cho Ukraina.

Nguồn: ZN,UA

»Cùng chủ đề