“Cố đấm ăn…” golf! bởi Nguyễn Quang

Hiệu quả đầu tư của các dự án có mục tiêu sân golf hiện nay chủ yếu là từ việc kinh doanh bất động sản, thông qua việc bán và cho thuê biệt thự trong khu vực dự án. Lợi nhuận mang lại từ hoạt động golf chỉ là việc bán thẻ hội viên với khoảng 100 USD/ngày/lượt. Số tiền này chỉ đủ chi phí cho những người… vác gậy