Càng ngày càng có nhiều nhà thờ Xóm đạo (приход//парафий) của Nhà thờ Nga chuyển sang theo nhà thờ chính thống giáo của Ukraina.

“Hiện đã có 50 nhà thờ xóm đạo trước đây theo Nhà thờ Nga nay đã chuyển sang Nhà thờ Ukraina. Chúng tôi không quan trọng số lượng. Điều quan trọng đối với chúng tôi là sao cho sự lựa chọn của xóm đạo là tự nguyện”, – cơ quan báo chí của Nhà thời chính thống giáo Ukraina bình luận cho báo “Fakty”.

Các xóm đạo tích cực chuyển đổi nhất tập trung ở miền tây và miền trung. Ở miền đông hiện tại chỉ có một xóm đạo ở tỉnh Dnipro.

Chẳng hạn:

ở miền tây có 34 xóm đạo đã tình nguyện chuyển sang Nhà thờ Ukraina;

ở miền đông có 1 xóm đạo ở tỉnh Dnipro;

ở miền trung có 15 xóm đạo tự nguyện chuyển sang Nhà thờ Ukraina.

Nguồn: Fakty

»Cùng chủ đề