Theo Ngân hàng Quốc gia Ba Lan, hơn một triệu người nhập cư từ các quốc gia khác nhau làm việc tại quốc gia này.

Hơn 1 triệu người di trú làm việc tại Ba Lan, bao gồm khoảng 900.000 người lao động đến từ Ukraina.

Điều này đã được công bố tại một cuộc họp báo của Phó giám đốc của Bộ phận phân tích kinh tế của Ngân hàng Quốc gia Ba Lan, Jacek Kotlowski, báo “liga.net” đưa tin. Sự căng thẳng trong thị trường lao động phần lớn được giảm bớt bởi dòng người nhập cư…Hiện tại đó là khoảng 900.000 người nhập cư từ Ukraina.
Ngoài ra, còn có những người nhập cư từ các quốc gia khác, đặc biệt là từ Belarus, ông Mitch Kotlovskiy nói.

Ngân hàng Quốc gia Ba Lan đã có thể tính toán số lượng lao động di cư trên cơ sở thị thực việc làm, Thẻ lao động, giấy phép cư trú tạm thời hoặc thường trú tại Ba Lan, giấy chứng nhận từ người sử dụng lao động, cũng như số lượng người nước ngoài được bảo hiểm chính thức.

Do tính chất tạm thời của công việc của những người di cư lao động từ Ukraina và Belarus tại Ngân hàng Quốc gia Ba Lan, người ta ước tính rằng một công nhân bình thường từ Ukraina hoặc Belarus đã làm việc ở Ba Lan trong khoảng bảy tháng.

Nhớ lại rằng Ukraina dẫn đầu về số lượng người nhập cư vào EU. Năm 2018 có 527.000 người Ukraina đã nhận được giấy phép cư trú tại Liên minh châu Âu (78% trong số họ ở Ba Lan). Đây là con số theo Văn phòng thống kê châu Âu Eurostat.

Ukraina đứng đầu trong số các quốc gia về số người nhận được giấy phép cư trú tại EU, người Hoa đứng thứ hai (206.000, gần một nửa ở Anh), người Ấn Độ đứng thứ ba (197.000 – 38% cũng ở Anh), người Syria đứng thứ tư (174.000 – 71% trong số họ ở Đức), thứ năm – người Belarus (138.000 – 92% ở Ba Lan). Hầu hết người Ukraina đến EU để làm việc – 64,7%, gần 12% tới để được học tập ở châu Âu.

Nguồn: UNIAN

»Cùng chủ đề