Trong năm 2018 số nhà (chung cư và nhà tư nhân) được nhận trợ cấp các dịch vụ cộng đồng giảm một phần tư. Trong khi đó, vào tháng 12 năm 2018 mức tiền trợ cấp bình quân lại tăng lên.

Cơ quan thống kê nhà nước thông báo.

“Từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2018 đã có 6 537,7 ngàn ngôi nhà, trong số đó có 4 515,7 ngàn nhà thành phố, 2 022 ngàn nhà ở nông thôn được hưởng trợ cấp.

So với năm 2017 con số này giảm 25,8%, cơ quan cục thống kê thông báo.

Trong khi đó, vào tháng 12 năm 2018 mức trợ cấp bình quân cho một nhà đã tăng lên, so với năm 2017 tăng 8,7%- đạt con số 2 768,4 Hrivnia.

Với sự giảm số lượng chủ thể nhận trợ cấp thì số trợ cấp tiền mặt mà các chủ thể nhận để mua khí nén, nhiên liệu rắn, và lỏng cho lò đốt đã tăng lên. Năm 2017 con số này là 2 247,3 Hrivnia, còn trong năm 2018 – 2 249,3 Hrivnia.

Như đã biết, tiền trợ cấp nhằm trợ giúp chi phí thanh toán tiền các dịch vụ cộng đồng – đó là trợ cấp thanh toán theo địa chỉ để bù cho chi phí nhà chung cư nhiều căn hộ, sử dụng nhà ở hoặc các dịch vụ cận chuyển phân phối khí đốt và các dịch vụ cộng đồng (nước, nhiệt, chuyển rác thải và chất bẩn khác).

Theo thông báo, sắp tới, vào tháng 3 năm 2019,  Ukraina sẽ áp dụng tiền tệ hóa các khoản trợ cấp. Đã thông qua quyết định chính trị rằng, các cá nhân sẽ được chỉ định trợ cấp từ tháng 10, từ tháng 3 sẽ chuyển sang nhận trợ cấp bằng tiền trên các tài khoản.

Trong khi đó tiền trợ cấp phi tiền mặt sẽ được cấp cho những người làm đơn sau ngày 1 tháng 1 năm 2019. Điều này cho phép xác định cơ chế thanh toán nào thì hiệu quả hơn.

Ukrinform

»Cùng chủ đề