Cục di trú Ukraina cho biết hiện nay ở nước này có hơn 395 nghìn người nước ngoài chính thức đang sinh sống.

Gần 281 nghìn người nước ngoài có thẻ định cư thường trú tại Ukraina.

Theo số liệu tổng quát tính đến ngày 1 tháng 9 có gần 400 nghìn công dân của các quốc gia khác sống ở Ukraina. Về vấn đề này theo yêu cầu của Đài Tự do đã được vụ báo chí của Cục di trú Ukraina cho biết.

“Theo số liệu thống kê của cục di trú, tính đến ngày 1 tháng 9 năm 2019, Ukraina có 280.872 người nước ngoài đăng ký trên cơ sở giấy chứng nhận thường trú (có thẻ định cư vô thời hạn VID) và 114.394 người nước ngoài sống ở Ukraina trên cơ sở giấy có chứng nhận tạm trú”, – thông báo của cục di trú cho biết.

Đài Tự do cũng lưu ý rằng trong tám tháng năm 2019 đã phát hiện 7.567 công dân được xác định là những người sống bất hợp pháp ở nước này…

Nguồn: gordonua

»Cùng chủ đề