Người đứng đầu Cục Hải quan đã nói về những thành tựu của năm qua và kế hoạch cho năm tới.

Cục trưởng hải quan Ukraina Maxim Nefyodov

Người đứng đầu Cục Hải quan Nhà nước, Maxim Nefyodov nói rằng có khoảng 500 nhân viên “đáng ghét” của Cục ngân khố Nhà nước đã không được chuyển sang Hải quan Mới.

Ông đã nói điều này trong tin nhắn video của mình cho người dân Ukraina nhân dịp năm mới.

“Năm 2019, chúng tôi đã thực hiện những bước đầu tiên để tạo ra một phong tục mới của Ukraina, mà tất cả chúng tôi với tư cách là người nộp thuế có thể tự hào. Chúng tôi đã tách nó ra khỏi Cục ngân khố cũ, không chuyển hơn 500 nhân viên đáng ghét cuối cùng, chúng tôi đã giảm dài hạn Trạm kiểm soát thuế quan và số lượng biên chế, chúng tôi tái phục hồi các Trạm kiểm soát thông quan bằng thiết bị quét của các hệ thống cố định, để chúng hoạt động vì người nộp thuế, tìm kiếm buôn lậu và bảo vệ biên giới của chúng ta”, – ông Nefyodov nói.

Ông cũng bày tỏ hy vọng rằng nhiều điều có thể được thực hiện vào năm 2020.

“Sau đó, để tạo ra các dịch vụ Công nghệ thông tiện lợi mới, giúp người dùng làm việc thuận tiện và dễ hiểu hơn, và vẫn tiếp tục thay đổi luật pháp. Chúng tôi sẽ đổi mới cơ sở hạ tầng và xây dựng 2 trạm kiểm soát để có ít hàng hóa chờ đợi hơn!” – người đứng đầu cục Hải quan lưu ý.

Nhớ lại rằng Dịch vụ hải quan mới (Ngôn ngữ cũ gọi là Cục hải quan) bắt đầu làm việc tại Ukraina vào ngày 8 tháng 12. Đã giảm số lượng hải quan khu vực từ 26 xuống còn 16, tạo ra máy tính để tính toán các khoản thanh toán cho thủ tục hải quan khi làm thủ tục thong quan xe hơi và ô tô, đưa ra một cổng kiểm tra và một trung tâm cuộc gọi để tiếp nhận khiếu nại từ người dân.

Nguồn: lb.ua

»Cùng chủ đề