Theo báo “Censor.NET”, điều này được thể hiện bằng một cuộc khảo sát của nhóm xã hội học “Rating”.

Về các chính trị gia ông Boyko, Razumkov và Tymoshenko chỉ chiếm tỉ lệ trong khoảng 8-10% số người được hỏi, còn ông Poroshenko, Medvedchuk,Vakarchuk và Groysman – 5 – 7%.

Ông Zelenskiy với tư cách là một chính trị gia của năm đã nhận được sự ủng hộ của tất cả các nhóm độ tuổi và các khu vực. Bà Tymoshenko – nhận được sự ủng hộ chủ yếu ở miền Trung tâm và miền Tây, ông Poroshenko – ở miền Tây.

Trong số những người ủng hộ các đảng “Đoàn kết Châu Âu”, “Cương lĩnh đối lập vì đời sống” các nhà lãnh đạo của các lực lượng chính trị này thường được bầu làm chính trị gia của năm nhiều hơn ông Zelenskiy. Nhưng trong số những người ủng hộ đảng Holos lại bầu cho nguyên thủ quốc gia Zelenskiy nhiều hơn thủ lĩnh đảng Holos Vakarchuk.

Nguồn: censor.net.ua

»Cùng chủ đề