Trong vòng 9 tháng các quân nhân Mỹ sẽ huấn luyện quân đội Ukraina theo tiêu chuẩn NATO. Đơn vị quân dù Mỹ tới đây thay thế đơn vị đơn vị vệ binh dù xung kích để họ về nước.

Trong thông báo của bộ quốc phòng nói rằng sứ mạng người Mỹ đã tới trại huấn luyện quốc tế của học viện bộ binh ở tỉnh Lviv.

Thời hạn đơn vị dù của Mỹ ở trại huấn luyện là 9 tháng.

Đại diện quân đội Mỹ tiếp tục giúp đỡ các đơn vị quân đội Ukraina theo các tiêu chuẩn của NATO.

Nguồn: TTX Unian

»Cùng chủ đề