Tính đến sáng ngày 5 tháng 4, trong các Lực lượng Vũ trang Ukraina đã đăng ký ba trường hợp nhiễm COVID-19 và 114 người bị cách li. UNN dẫn nguồn liên quan bộ chỉ huy của Lực lượng Y tế của các Lực lượng Vũ trang Ukraina đưa tin.

Vào ngày 5 tháng 4, có 3 binh sĩ trong các Lực lượng Vũ trang Ukraina được ghi nhận mắc bệnh hô hấp cấp tính do coronavirus SARS-CoV-2 gây ra, Có 114 người đang được cách li và số sắp hết thời hạn cách li là 3 quân nhân“, – báo cáo cho biết.

Có báo cáo rằng một phân tích về bệnh tật trong quân đội và dân thường chỉ ra rằng sự lây nhiễm thường xuyên nhất trong các cuộc tập họp với những người thân (bạn bè và người thân) không nằm trong số những người bạn giao tiếp hàng ngày hoặc sống cùng nhau.

Nhớ lại rằng trường hợp thứ 3 của bệnh COVID-19 đã được đăng ký trong các Lực lượng Vũ trang Ukraina. Đây là trường hợp thứ hai của bệnh hô hấp cấp tính do nhiễm coronavirus SARS-CoV-2 gây ra được xác nhận ở một nhân viên phục vụ ở đơn vị đồn trú ở Kyiv.

Nguồn: UNN

»Cùng chủ đề