Tổng bí thư, chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là người vì dân vì nước, ông là học trò xuất sắc của chủ tịch Hồ Chí Minh, là một cán bộ thanh liêm. Ông sinh ra trong một gia đình làm nông nhưng rất giàu chí tiến thủ. Trên cương vị là Tổng bí thư chủ tịch nước hiện nay, ông là người có cái đầu lạnh, trái tim nóng và bàn tay sạch, gia đình vợ con của ông cũng là những người thanh liêm vả khiêm tốn. Với công tác chống tham nhũng ông là người quyết liệt, có bản lĩnh chính trị và giàu lòng nhân ai. Chuẩn bị đại hội đảng khoá 13, số đông nd Việt Nam muốn bác Trọng tiếp túc ở lại làm việc, ít nhất là nửa khoá nữa. Đó là những thông tin có trong video hôm nay:

https://youtu.be/NvH6HptFxHg
»Cùng chủ đề