Trong video hôm nay chúng tôi đề cập đến công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng CS 13 gắn liền với công tác chọn người đốt lò của Đảng, để tiếp tục đốt lò diệt bọn quan tham và tham nhũng trong đảng, hy vọng tổng bí thư Nguyễn phú Trọng tiếp tục làm việc, nếu không thì ông Trần Quốc Vượng thường trực ban bí thư sẽ là người thay thế. Trong video chúng tôi nêu nên những hệ luỵ của nguyên thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gây ra trong vòng 10 năm là một hệ luỵ không lường cho dân tộc, trong đó có cả bình luận về việc kỷ luật ông Tấn Thành Cang, hy vọng toàn đảng và toàn dân cùng đối diện và tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, vượt qua thách thức và mong cho công tác chuẩn bị của đại hội 13 tìm đúng người vì nước vì dân, tiếp tục tiêu diệt tham nhũng và tiêu cực,lấy lại lòng tin của nd.

https://youtu.be/HynBgnq6oi4
»Cùng chủ đề