“Chiến lược chính trị đối ngoại – đó không chỉ có là khẩu hiệu suông. Có ba ứng viên tổng thống Ukraina đã xác định cụ thể đường lối hội nhập Châu Âu và NATO.

Báo Lb.ua dẫn lời phát biểu trong Hội nghị bàn tròn chủ chủ tịch tổ chức xã hội “Ukraina-NATO Sergey Jerge đưa tin. >>LB.ua.

“Ukraina đang trong tình hình hết sức phức tạp: chiến tranh từ phía Nga vẫn tiếp tục, đường lối đối ngoại trở nên gay gắt. Vì vậy điều đặc biệt là phải hiểu đường lối của các ứng viên tổng thống trong chính sách đối ngoại. Sauk hi phân tích các chương trình tranh cử của các ứng viên có một số dự báo nhất định trong số các vấn đề quan trọng từ phía các chuyên gia”, – ông Jerge tuyên bố.

Theo lời ông, sự phân tích tất cả các chương trình tranh cử của các ứng viên tổng thống cho thấy chương trình của ông Poroshenko và bà Yulia Tymoshenko được các chuyên gia chuẩn bị tốt hơn cả. Trong các chương trình sự nhìn nhận chính sách đối ngoại của Ukraina được thể hiện cụ thể, có chương trình gia nhập NATO, lấy lại bán đảo Crimea và Donbass.

Trong khi đó, theo đánh giá các chương trình tranh cử của ứng viên Gritsenko và Zelenskiy “được viết theo kiểu phóng sự với những khẩu hiệu sơ sài, không có tính cụ thể cho một đường lối chiến lược trong tương lai của Ukraina”.

“Chiến lược chính trị đối ngoại – đó không chỉ có là một gói các khẩu hiệu. Thành thử các ứng viên nên xẹm xét lại chương trình tranh cử của mình”, – ông Jerge kêu gọi.

Ông Sergey Parkhomenko đưa ra và trình bày kết quả phân tích các tài liệu chương trình cuỷa các ứng viên tổng thống.

“Về thực chất chỉ có ba ứng viên tổng thống có xác định cụ thể sự cần thiết của Ukraina gia nhập EU và NATO – Poroshenko, Tymoshenko và Gritsenko. Cho dù trong chương trình của Gritsenko về thành viên NATO không nói gì, nhưng cách diễn giải cho thấy nói tới sự gia nhập NATO.

Trong chương trình của ông Zelenskiy chỉ nói sơ sài về gia nhập NATO, còn hội nhập Châu Âu thì chỉ có vài lời chung chung. Hơn thế, cách nói và các điều khoản thậm chúi mâu thuẫn lẫn nhau…

Ông Oleg Liasko trong chương trình không nói gì tới Crimea và Donbass, về thành viên NATO. Một vài lời chung chung nói về mức sống ở Châu Âu của người dân Ukraina”, – chuyên gia Parkhomenko lưu ý.

Các kết quả điều tra xã hội học cho thấy ứng viên tổng thống Zelenskiy chiếm được cảm tình của cử tri cao nhất, theo sau là Tymoshenko và Poroshenko có chỉ số cảm tính cử tri, không ai vượt trội.

Nguồn: Lb.ua

 

»Cùng chủ đề