Chính sách không rõ ràng của NATO và vị thế yếu của Ucraina sẽ tạo thành cái nền thuận lợi để Ucraina gia nhập khối này.

Chuyên gia phân tích nổi tiếng người Anh, chủ nhiệm các chương trình về Nga và Evrazia thuộc Viện quan hệ quốc tế hoàng gia London James Serr đã phát biểu như vậy trong bài viết dăng tải trên báo “Zerkalo nedeli”.

“Một số người bạn trung thành nhất của Ucraina đã bắt đầu nghĩ đến khả năng không thể: rằng mặc dù Ucraina không có khả năng phát triển tiếp cận với các tiêu chuẩn của NATO, nhưng hiện nay đang là thời điểm thuận lợi nhất, nhưng ngắn ngủi, để nên xem xét lại đơn xin gia nhập của nước này”, – ông Serr nói.

Theo ý kiến ông, “trong thời điểm thuận lợi này vai trò tích cực có thể thuộc về vị thế yếu của Ucraina và những nghi ngờ của nước Nga, được khủng hoảng tài chính thế giới làm trầm trọng thêm”.

Trong đó theo ông Serr, thời điểm thuận lợi để Ucraina nộp đơn xin gia nhập NATO sẽ không quá kéo dài.

“Phải tận dụng tối đa thời điểm này, vì như lịch sử đã chứng minh, những thời điểm như thế không kéo dài”, – ông Serr viết.

Ông cho rằng, hiện tại một loạt các vấn đề liên quan lẫn nhau đang đặt ra trước mắt NATO, cụ thể là đoàn kết và duy trì sự thống nhất trong điều kiện phát triển tiếp theo.

“Ngày nay nhiệm vụ chính của NATO là tập hợp và xây dựng lại sự thống nhất và sức mạnh trước đây. Nếu NATO muốn đạt được mục tiêu này khối không thể cho phép mình thoái lui, nhưng đồng thời cũng không dám tiến một bước về phía trước”, – ông Serr tin tưởng.

Theo ý kiến của chuyên gia phân tích người Anh, nhân tố có tác động tích cực đối với Ucraina là thái độ sẵn sàng tiếp cận một cách hệ thống với vấn đề an ninh và xây dựng quan hệ với Ucraina của EU.

“EU phải tiếp cận một cách chiến lược đối với vấn đề quan hệ với Ucraina, cũng như vấn đề an ninh của EU. Xét hiệp ước khung ký mới đây giữa Ucraina và EU về hiện đại hoá hệ thống vận chuyển khí đốt của Ucraina, thì cuối cùng EU đã bắt đầu thực hiện điều đó”, – chuyên gia kết luận.

Như tin đã đưa, vấn đề gia nhập NATO của Ucraina hiện nay không nằm trong chương trình nghị sự, theo thông báo của thủ lĩnh khối “Mặt trận thay đổi”, đại biểu quốc hội Acsenhi Yasenhuk.

Phương Anh
theo Zerkaolo nedeli