Trong chương trình nghị sự của phiên họp bất thường Rađa Tối cao Ucraina diễn ra vào ngày 24-7 tới sẽ có 12 dự luật. Đây là thông tin từ cơ quan báo chí của văn phòng quốc hội.

Trong chương trình nghị sự của phiên họp bất thường Rađa Tối cao Ucraina diễn ra vào ngày 24-7 tới sẽ có 12 dự luật. Đây là thông tin từ cơ quan báo chí của văn phòng quốc hội.

Cụ thể, các dự luật đang chờ được xem xét bao gồm:

– dự luật số N4630 “Sửa đổi một số vaă bản pháp quy Ucraina về đặc điểm tiến hành các biện pháp điều trị tài chính cho các ngân hàng”;

– dự luật số N4720 “Sửa đổi luật Ucraina “Về ngân sách quốc gia năm 2009”;

– dự luật số N4741 “Sửa đổi một số văn bản pháp quy về bầu cử tổng thống Ucraina”;

– dự luật số N4177 “Sửa đổi Hiến pháp Ucraina (về thời hạn toàn quyền Rađa Tối cao nước cộng hoà tự trị Crưm, các hội đồng địa phương, làng, chủ tịch thành phố)”;

– dự luật số N1375 “Sửa đổi Hiến pháp Ucraina (về hạn chế quyền miễn trừ đại biểu)”

– dự luật số N4583 “Về việc miễn chức vụ bộ trưởng tư pháp Ucraina của ông Nhikolai Vaxilevich Onhisuk;

– dự luật số N4731 “Về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng bộ trưởng Ucraina”;

– dự luật số N4732 “Về việc bổ nhiệm ông V.Karetko vào chức vụ người đứng đầu Uỷ ban chống độc quyền Ucraina”;

– dự luật số N4733 “Về việc bổ nhiệm ông O.Nalivaichenko vào chức vụ người đứng đầu Uỷ ban truyền hình vào phát thanh quốc gia Ucraina”;

– dự luật số N4738 “Về việc miễn chức vụ bộ trưởng bộ công nghiệp than Ucraina của ông V.Poltavets”;

– dự luật số N4211 “Về việc bổ nhiệm ông O.V.Samsur vào chức vụ bộ trưởng bộ ngoại giao Ucraina”;

Xin nhắc để bạn đọc tiện theo dõi, khoá họp bất thường của quốc hội Ucraina được triệu tập do yêu cầu của 151 đại biểu khối BYUT

Lê Tâm
theo RBK-Ucraina

»Cùng chủ đề