Liên tiếp hai tuần gần đây, cả hai sàn CK dao động giảm với biên độ rất thấp, không vượt quá 1,5%/phiên. Ngay cả phiên cuối tuần qua (16.1) khi gói hỗ trợ kích cầu 17.000 tỉ đồng được Chính phủ thông qua, VN-Index cũng chỉ tăng được 2,11 điểm, tương đương 0,7%.