Chứng khoán châu Á đã đồng loạt lên điểm vì hy vọng loạt chính sách mới của ông Obama sẽ sớm được thực thi.