Hôm qua (07/11), một cuộc diễu binh đã diễn ra tại Quảng trường Đỏ ở trung tâm thủ đô Moscow nhân kỷ niệm 90 năm Cách mạng tháng 10 Nga thành công.

Cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 là một sự kiện lịch sử đánh dấu sự ra đời của nhà nước Nga Xô viết.
Cách mạng nổ ra vào ngày 24/10/1917, do Vladimir Lenin và đảng Bolshevik lãnh đạo.
Cách mạng tháng 10 thành công vào ngày 25/10/1917 theo lịch Nga hay ngày 7/11/1917 theo lịch mới.

Các binh sĩ tái hiện cuộc diễu binh lịch sử qua Quảng trường Đỏ năm 1941.
Cựu chiến binh Hồng quân Liên Xô tập trung tại Quảng trường Đỏ

Cuộc diễu binh lịch sử năm 1941 đánh dấu bước tiến của Nga trong cuộc đại chiến thế giới chống phát xít Đức.


theo DT

»Cùng chủ đề