Dự án luật số 8068 “Về an ninh quốc gia” vừa được đưa tới quốc hội ngày 28 tháng 2 tiên liệu rằng, chức vụ bộ trưởng quốc phòng và các phó của bộ trưởng sẽ được cử từ những người dân sự (chính trị gia).

Hiện tại hầu như tất cả các chức vụ trong cơ quan bộ quốc phòng đều do các nhà quân sự giữ. Ngoại trừ duy nhất chỉ có thứ trưởng thứ nhất Ivan Rusniak, một người từ chức trong quân đội từ năm 2010, nhưng trước đó ông vẫn la một quân nhân suốt 40 năm quân ngũ”, – tướng Stepan Poltorak thông báo.

Tài liệu cũng tiên liệu phân chia chức vụ tham mưu trưởng và tổng chỉ huy các lực lượng vũ trang. Hơn thế, giám đốc bộ tổng tham mưu (tham mưu trưởng) tuân thủ và trực thuộc tổng chỉ huy các lực lượng vũ trang.

Tổng chỉ huy các lực lượng vũ trang là chức vụ quân sự cao nhất trong caccs lực lượng vũ trang và do tổng tống đất nước cử và sa thải. Tổng chỉ huy các LLVT trực thuộc bộ trưởng quốc phòng và cả tổng thống.

Tổng chỉ huy các LLVT sẽ chịu trách nhiệm về sự sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ cua quân đội, về lãnh đạo trực tiếp quân sự và điều hành quân đội, đồng thời cả điều hành các lực lượng được chuyển cho quân đội quản lý cũng như các phương tiện vật chất thuộc lực lượng của bộ quốc phòng.

Bộ tổng tham mưu sẽ là cơ quan điều hành quân sự chính về lập kế hoạch phòng thủ quốc gia, điều phối và kiểm soát việc thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực phòng thủ bởi các cơ quan chính quyền hành pháp, bới các cơ quan tự quản địa phương và các lực lượng quốc phòng.

Giám đốc bộ tổng tham mưu sẽ do tổng thống cử và sa thải theo đề nghị của bộ trưởng quốc phòng Ukraina.

Hiện tại chức vụ giám đốc bộ tổng tham mưu và tổng chỉ huy các lực lượng vũ trang (hiện hai chức vụ là một, -nd) do tướng Victor Muzhenko phụ trách.

Lưu ý rằng, dự án số 8068 được xác định là dự luật phải thông qua cấp bách, không trì hoãn.

Nguồn: Lb.ua

PS/Comment: Quá trình cải cách quốc gia theo hướng hiện đại hóa các công cụ quản trị nhà nước theo mô hình của các quốc gia văn minh đang được tích cực thực hiện thông qua lập pháp ở Ukraina. Trong các vấn đề cải cách có cả vấn đề tổ chức, quản lý và điều hành quân đội.

Dự luật số 8068 cùng với luật về an ninh quốc gia vừa mới được tổng thống phê chuẩn nhằm vào mục đích đó. Như chúng ta thấy, bộ trưởng bộ quốc phòng theo luật này chỉ là nhà chính trị và có thể thay đổi tùy theo sự thay đổi các đảng cầm quyền, trong khi bộ khung chuyên môn và nghiệp vụ (cũng như luật về công vụ) vẫn không thay đổi…

»Cùng chủ đề