Chúc mừng năm mới bởi Nguyễn Quang

(DN.ODESA) – Cung chúc tân xuân – Vạn sự như ý

CUNG kính mời nhau chén rượu nồng 

CHÚC mừng năm đến, tiễn năm xong 

TÂN niên phúc lộc khơi vừa dạ 

XUÂN mới tài danh khởi thỏa lòng 

 

 

 

 

VẠN chuyện lo toan thay đổi hết 

SỰ gì bế tắc thảy hanh thông 

NHƯ anh, như chị, bằng bè bạn 

Ý nguyện, duyên lành, đẹp ước mong.


theo inet