Nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21/06, kính chúc ban biên tập, phóng viên báo người Việt ukraina mạnh khỏe hạnh phúc và có nhiều tác phẩm báo chí hay đáp ứng nhu cầu thông tin cho bạn đọc.

Độc giả: Nguyễn Xuân Chức – Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Phúc Thọ – TP. Hà Nội.