Chủ tịch Uỷ ban bầu cử quốc gia (SIK) Vladimir Sapoval tuyên bố, thời hạn bầu cử tổng thống tiếp theo phải là ngày 17-1.

“Từ lâu nay tôi đã nói, ít nhất là ở bên lề, rằng ngày bầu cử tổng thống theo quy định của Hiến pháp phải là ngày 17-1. Bất kỳ một quyết định nào khác đi đều là có tính chất chính trị-pháp lý, một uyển ngữ thực chất có nghĩa là quyết định mang tính chính trị”, – ông Sapoval tuyên bố với ấn phẩm Glavred.

Ông đồng thời cho biết, nếu bầu cử được ấn định vào ngày khác, không phải ngày 17-1 thì ông cũng không có quyền hạn “ra quyết định cá nhân rằng đây là thời hạn không đúng đắn, và bãi bỏ thời hạn này”.
“Trong tình huống này tôi có một lựa chọn: hoặc là tổ chức và tiến hành bầu cử theo nghị quyết của Rađa Tối cao về thời hạn bầu cử, hoặc đệ đơn từ chức, nhưng như thế thì giống như tôi sợ cái gì đó”, – ông Sapoval cho biết.

Theo lời chủ tịch Uỷ ban bầu cử quốc gia, cùng với các thành viên khác của Uỷ ban ông sẽ tiến hành bầu cử bất luận trong trường hợp nào. “Nhưng nếu thời hạn không phải là ngày 17-1 thì riêng tôi sẽ có đánh giá không đồng tình về mặt pháp lý đối với thời hạn đó, và nó sẽ giải phóng trách nhiệm cho tôi sau bầu cử”, – ông nói thêm.

Ông Sapoval nhấn mạnh, “không nên thông qua những quyết định mang tính chính trị về vấn đề này, vì nó làm tổn hại uy tín của cơ quan lập pháp, nó có nghĩa rằng Rađa Tối cao Ucraina đang cố thực hiện những động thái không phù hợp với hiến pháp”. “Và như vậy có nghĩa là cần phải tìm ra các cơ chế chính danh để giải tán quốc hội trong điều kiện thích hợp”, – ông Sapoval nói.
Ngoài ra ông Sapoval cũng nhắc đến việc cần thiết phải rút ngan thời hạn chiến dịch vận động tranh cử từ 120 xuống còn 90 ngày.

Lê Tâm
theo Interfax-Ucraina

»Cùng chủ đề